HansHelpt helpt Stichting Kunstbus

Sinds november 2018 is HansHelpt sponsor en bestuurde van de Stichting Kunstbus. De Kunstbus maakt kunst voor iedereen toegankelijk.

Kunst en cultuur vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Eigenschappen die vaak met kunst in verband worden gebracht zijn zelfkennis, zelfontplooiing, morele ontwikkeling en inzicht in ‘de ander’ of ‘de samenleving’. Deze eigenschappen hebben te maken met de reflectiviteit en de verbeeldingskracht van kunst. Via kunst leren we de wereld, onszelf en de ander vanuit verschillende gezichtspunten kennen en verstaan. Stichting KUNSTBUS wil bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar aandacht voor menselijkheid en eigenheid centraal staat. Wij zien in de praktijk dat het cultuurparticipatie, sociale cohesie, inzicht, inspiratie en verdieping met zich meebrengt.

Meer weten over de kunstbus?

Kijk dan op:
website stichting Kunstbus
Facebook
Instagram