Hans ondersteunt

Kleinschalig en dichtbij is dat de ondersteuning bij de voedselbank in de wijk Feyenoord. De ondersteuning is dan vooral handen uit de Rotterdamse mouwen en gesprekjes voeren met diegenen die uit nood gebruik moeten maken van de voedselbank.

Hans is bestuurder bij de stichting Kunstbus (zie www.stichtingkunstbus.nl) waar hij zich inzet voor de kunst voor jong en oud en Hans is actief als een van de "sluiswachters" bij The Lock Keepers die gezamenlijk kleinschalige concerten organiseren.

Kortom geheel volgens de Rotterdamse motto’s:

  • sterker door strijd
  • make it happen
  • geen woorden maar daden

Hanshelpt geeft grootschaliger en wat verder weg ondersteuning bij een landbouwproject in Centraal Oeganda. Samen met 2 enthousiaste en gedreven lokale partners wordt een project gerealiseerd om bonen te verbouwen. De ondersteuning is in dit geval met een microkrediet om met name een water-irrigatiesysteem aan te leggen zodat het hele jaar door bonen geoogst kunnen worden. Het doel is om met name de lokale bevolking de kans te geven op werk en regulier inkomen en een duurzame voedselvoorziening. Updates over dit project zijn te vinden in de rubriek Ojajôh en in het nieuwsoverzicht op de homepage.


Hans is ook "helper" bij de stichting vrienden voor Afrika (zie www.vriendenvoorafrika.nl). Zij ondersteunen de bouw van scholen en klinieken. 


Image