Hans onderwijst.

Een onwijs mooie ervaring is het lesgeven aan kinderen van groep 5 en 6 van de basis school OBS De Schalm in de wijk Katendrecht.
Multi-culturele klassen met veel anderstalige achtergronden.
Taal is de sleutel om te kunnen doorgroeien en kans te maken op vervolgonderwijs. De stichting bestuur openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR) zocht tutoren om in het onderwijs extra handen te leveren op vrijwillige basis. Sinds 2010 voorziet Hans die extra handen en onderwijst Hans de van energie overlopende kikkers om ze te helpen bij taal en rekenen.
Sinds 2017 is Hans actief als Portranger met de Haven Taaltrip opgezet door JINC om met behulp van de Rotterdamse haven actief taalonderwijs te verzorgen.
Hans heeft inmiddels heel veel respect gekregen voor al die vrouwen en mannen in het onderwijsveld !